Färingsö Ridskola
Senast ändrad: 10 Mar 2023 av Elin L Östlund

Kort om ridskolan


Privat ridskola

Färingsö Ridskola är en av Sveriges få helt privata ridskolor och vi får heller inga kommunala bidrag. Ridskolan ligger i Ekerö kommun utanför Stockholm. Vi har cirka 40 ridgrupper per vecka. Många rider flera gånger per vecka och antalet ryttare på ridskolan är cirka 350.

Ridterminen

Ridskolan har ridning under hela året. Terminsridningen följer samma schema som grundskolan. I mitten av juni stänger vi verksamheten på Färingsö och flyttar alla våra hästar till Ålderskogen som är vår gård i Roslagen. Hästarna går på sommarbete och hästarna hålls i arbetskondition genom att våra ryttare kommer till gården på olika kurser. För våra tävlingsryttare har vi träningsläger i Ålderskogen och för våra yngsta ryttare har vi dagridläger på ridskolan.

Intensivkurser för vuxna nybörjare

Vi har en alldeles egen oöverträffad specialitet, nämligen intensivkurser för vuxna nybörjare. Från fredag eftermiddag till söndag kväll har man fem ridpass under sammanlagt cirka sju timmar. Man rider i samtliga gångarter, d v s skritt, trav och galopp. Dessutom hoppar man och avslutar vanligen med en uteritt. Under årens lopp har vi hunnit utbilda uppemot 1000 vuxna nybörjare.

Tävla med ridskolans hästar

En övergripande idé hos oss är att man inte ska behöva köpa en egen häst för att få möjlighet att tävla. Man ska kunna uppnå goda tävlingsresultat på ridskolans hästar samtidigt som man ska lära sig så mycket som möjligt om allt som rör hästar. Detta gör tävlandet till en naturlig del av vår lektionsridning. Genom tävlingsverksamheten ger vi våra ryttare ett självklart ridmässigt mål samtidigt som vi "kvalitetssäkrar" våra hästar. Det är något alldeles extra att rida en hopplektion på måndagen på en häst som uppnått goda tävlingsresultat under helgen.

Egen uppfödning av hästar

En stor del av våra ridskolehästar har vi fött upp själva. Vi betäcker de ston som är våra bästa ridhästar. Uppfödningen ger ridskoleverksamheten en särskild dimension då ridskolans elever får möjlighet att följa hur hästars egenskaper förs över till nästa generation och hur unghästar utbildas till fungerande lektionshästar. De hästar som vi inte har fött upp själva har vi huvudsakligen köpt som oinridna 4-åringar. Vi har också som policy att aldrig sälja våra hästar. Vi vill ta ansvar för hästarna och samtidigt skapa trygga relationer mellan främst våra yngsta ryttare och deras hästar.

Ändrad konkurrenssituation

Konkurrenssituationen i stockholmsregionen har under senare år ändrats på ett påtagligt sätt då Stockholms stad och några av kranskommunerna "satsat" på ridningen genom att uppföra nya byggnader. Stockholms kommun har rustat upp samtliga ridskolor som ligger inom vårt naturliga upptagningsområde. Man har uppfört nya stallar, ridhus och samlingslokaler till enligt vår mening orimliga kostnader. Kommunen hyr ut anläggningarna till privata företag och som man påstår till marknadsmässiga hyror. Utöver kapitalkostnaderna som inkluderas i den marknadsmässiga hyran belastas ridskolorna med ökade kostnader för underhåll och drift. Genom den marknadsmässiga hyran vältras kostnaderna över på ryttarna som med sina ridpriser betalar de kommunala "satsningarna".

Vi har beslutat att inte möta denna "satsning" med fler byggnader utan fortsätter som tidigare med att stärka vår kärnverksamhet. Istället för att binda pengar i dyra byggnader vill vi ha råd att hålla ett tillräckligt antal hästar för att kunna ge ridlektioner som är både innehållsrika och utmanande. Ett viktigt kvalitetsmål är att inte ha fler än tio ryttare i varje grupp. Vi menar sammanfattningsvis att det är viktigare med verksamhetens innehåll än dess utanpåverk.