Färingsö Ridskola
Senast ändrad: 10 Jan 2024 av Elin L Östlund

Julkadrilj


Inridning i trav från A, två och två. Halt vid X. Hälsning.

Framridning i trav, vid C avd 1 åt höger, avd 2 åt vänster.

Rid förbi A, vid möte håll höger. Vid K resp. F vänd snett igenom, rid i luckorna med avd 1 först.

M - X - F resp H - E - K, båge längs långsida

Vid A vänd halvt igenom. (Vid C möte till höger.)

Vänd rätt upp från A, två och två. Vid C vänd höger.

Vänd rätt upp från A, två och två. Vid C vänd vänster.

Vid E följer avd 1 fyrkanten i ett varv, avd 2 två varv på stora mittvolten.

Parvis vid E.

Snett igenom från F.

Vänd rätt upp från A. D - E resp B - G, båge mot långsida och tillbaka

Vid C avd 1 åt höger, avd 2 åt vänster.

Vänd rätt upp från A. Vid X rid ut diagonal mot M resp H.

Vänd halvt igenom från C.

Vänd rätt upp från A, parvis.

Vid C vänder första paret höger, andra paret vänster osv.

Vänd rätt upp från A. Halt vid X, alla i bredd. Hälsning.

Skritt på lång tygel.

uppdaterad 2023-12-05